#برادرانه دوستم میگه: داداش : یعنی سوپرایزهای ییهووویی یعنی خرید ماهی قرمز و سبزه شب عید بی خبر یعنی وقتی میره سفر حتی مجردی، ازت میپرسه حالا سوغاتی چی میخوای؟؟!! یعنی وقتی یه کارتو تایید ...

{کمی دلنوشته  هعی} :

من که داداشی ندارم??

وقتی دلم میگیره تو آینه با خودم حرف میزنم????

وقتی اشکم رو گونه هامه داداش ندارم اشکمو پاک کنه و بخندونتم

واس شیطونیام و بازیام حامی و پشتیبان ندارم????

واسش بری خاستگاری ذوق زن داداشمو کنم????

واسم غیرتی بشه بخاطرم دعوا کنه...همه جا مثل کوه پشتت باشه??

همش دخترا آماره داداشمو بخوانو من با غرور و تعصب بگم داداشم به کسی پا نمیده??????

داداش ندارم که بغلم کنه بگه ابجی تو بغل خودم گریه کن 

__________

حتی دعوای دو تا خواهرو برادر که میبینم بغض میکنم...????

ما که ندیدیم ولی میگن خیلی دنیای خواهر برادر قشنگه??