مرداد


15 مُرداد تولدمه خخ پیشآپیشش مبآرک  هآهآ 

میشه


خلبان از پشت بلنگو :مسافرین محترم برای شما سفرخو....یا ابلفضل...بعد از چند دقیقه مسافریین محترم مشکلی نیست فقط مهماندار قهوه ریخت رو شلوارم شلوارم کثیف شد یکی از ته هواپیما دادزد ای تو....بیاببین ما باشلوارامون چکار کردیم


:-D


تو کدوم دسته اید؟؟؟ مدیونین جواب ندین cm plz


تو کدوم دسته اید؟؟؟ مدیونین جواب ندین cm plz

خخخخخخ


.


خخخخخ

تَمـــآم وَشُــدِششش