سلام دوستان

یه وقت آزاد پیدا کردم و اومدمم

یه شخصی با توجه به شخصیت پلیس هر کشور کاریکاتوری کشیده که حتما ببینین

ادامه مطلب رو حتما ببینین


پلیس در هندوستان
پلیس در انگلستان

 

 

 

 

 

 

پلیس در استرالیا

 

 

 

 

 

 

پلیس در روسیه

 

 

 

 

 

 

پلیس در کره شمالی

 

 


 

 

 

 

 

پلیس در ایالات متحده

 

 

 

 

 

 

پلیس در ایران

 

 

 

 

 

 

پلیس در ترکیه

 

 

 

 

 

 

پلیس در هلند

 

 

 

 

 

 

پلیس در برزیل

 

 

 

 

 

 

پلیس در سوئد

 

 

 

 

 

 

پلیس در شوروی سابق

 

 

 

 

 

 

پلیس در آذربایجان

 

 

 

 

 

 

پلیس در امارات متحده عربی

 

 

 

 

 

 

پلیس در سودان