عکس و تصویر خخخ
سلامتى پسر موتور سوارى كه كلاه كاسكتش رو داد دوست دخترش سرش كنه تا :

.
.
.
.
.
.
.
اگه دوست دختراى دیگش دیدن بگه خواهرم بود :)))

عکس و تصویر .
ما که قسمت نشده بریم اونورا...

ولی میگن زیر آبشار نیاگارا ب فارسی نوشته شده
.
.
.
.
.
.
شستن خودرو ممنوع
عکس و تصویر خخخ والا
عکس و تصویر والاع
عکس و تصویر