“پست آخر"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.زررررررررششششششششککککککککک

عمرا اگه ولتون کنم!
تا زنده ام پست میذارم?
بمیرمم میگم یکی به جام پست بذاره آقا ما یه بی اف داشتیم... . . 

 میفهمی دارم میگم داشتییییم ! :|

 فعلش ماضیهههه! :| ماضییییی :)

 الان ندااارم :| قبلأ داشتم :| خیلی قبل :| میفهمی؟؟؟؟

 :| ای ام سینگل... آی ام خیلی سینگل!!! :| . . . .

 آی ام خیلیییییییییییییییییییییییی سینگل!!! :| 

کپی واسه دختــرا اجباری با ریتم بخونیــــــــــــد . . . پسـر ایرونــــی … غـول بیـــابونــی خودت میــدونی … عینــِ میـمونـی …. شلوارت لیـــه … کفشــآت خـآکیــــــــه … جیبـآت خالـــیه … مغزت تعطیله... حآلآ وایییییییییییییییی وایییییییییییییی ...اگه دوسم داری تا آخرش بخون!!!!


 پس دوسم داری؟؟!!!!

 آخه لامصب باید اینجور از زیرزبونت حرف بکشم ؟؟!!!!

 حالا چن وقته شیطون؟؟!!! ای توروحت!!! 

چه خوش سلیقه ام هستی ☺ 


چرا انقد پسرا جلف شدن؟
ابرو برمیدارن
لنز رنگی میذارن
ناخون بلند میکنن
لباس تنگ خشتک شلوار تا زانو...شوهر آینده من باس چادری باشه^_^

تو خونه واس خودم ارایش کنه من غیرتیم هااا گفته باشممیدونیدچرا خورشید داغه؟؟؟؟!!! . . . . . 


چون میبینه من پیش شمام آتیش میگیره!! نترسید سقفو دارم