حالا که اینطوره شوهرت میدیم . . . . .

تهدید خانواده بنده برای بیشتر درس خوندن من!

لامصب کارسازها بعدش عین بچه ادم میشینم درس میخونم


ﮐﯿﺎ ﻣﺜﻪ ﻣﻦ ﭼﻠﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺘﻮ ﺧﻮﺍﺑﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ؟

ﻻﻣﺼﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺿﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﻡ ﻧﻤﯿﺪه!!! ( ^∇^)


زده ب ســــرم ی پورشه بخرم 800 میلیون...

. .

. .

ولی لامصب هرجور حساب میکنم

799 میلیون کم دارم...

البته اگه اون1 میلیون وام جور بشه >_<


...