عکس و تصویرکارمند تازه وارد به مدیر:
جناب! من هرچی در یخچال اداره میزارم سریع خورده میشه
(
پنیر” نون” گردو” حلوا” و… )
برای صبحانه فردای خودم چیزی باقی نمیمونه !
مدیر: آقای محترم لطفا فامیلتونو روش بنویسید
کارمند: فامیلم “صلواتیه” روی همه شون نوشتم


زن و شوهر با هم دعوا میکنن
مرده زنگ میزنه به مادرش میگه:
مامان من میخوام زنمو تنبیه کنم چند روزی میام خونتون….
مامانش میگه: نه پسرم زنت به یه تنبیه خیلی بزرگتر نیاز داره!
من میام خونتون! :)))