• زندگی آرام است،مثل آرامش یک خواب بلند
زندگی شیرین است،مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی رویایست،مثل روی
 • زندگی آرام است،مثل آرامش یک خواب بلند
  زندگی شیرین است،مثل شیرینی یک روز قشنگ
  زندگی رویایست،مثل رویای یک کودک ناز
  زندگی زیباست،مثل زیبایی یک غنچه ی ناز
  زندگی تک تک این ساعتهاست،زندگی چرخش این عقربه هاست
  زندگی راز دل مادر من،زندگی پینه ی دست پدرمن است
  زندگی مثل زمان در گذر است
  زندگی آب روانی است روان می‌گذرد..
  آنچه تقدیر من و توست همان می‌گذرد.....