از خونه همسایه بـــوی کیک اومد:/

بعد بـــوی آش رشته اومد :︴ 

الان هم بـــوی قرمه سبزی میاد :╮╰

می خوام برم در بــزنم بگم ما به جـــهنم >__< 

خودتون اســهال می شین بدبختا :-¶ 


اگه شارژ گوشیت داره تموم میشه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گوشیتو بزن شارژ! 
امتحان کنین، منم اول باورم نمیشد! 

یکی گوشیشو نزد شارژ گوشیش خاموش شد !!! 

تا حالا پیش اومده براتون؟؟؟