بچه که بودیم تو مدرسه که 
میخواستیم قرآن بخونیم فقط اعوذ بالله من الشیطان رجیمشو 
مثل عبدالباسط میخوندیم بقیشو مثل حسین تهی میخوندیم...

عکس و تصویر خخخخخ


ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﻳﻤﻮﻥ ﻛﻠﻴﺪ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﮔﻔﺘﻢ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻲ ﺗﻮ ﺑﺪﻩ ﺑﺰﺍﺭﻡ ﺩﺭﺯ ﺩﺭ ﺯﺑﻮﻧﻪ ﻣﻴﺮﻩ ﻋﻘﺐ ﺩﺭ
ﺑﺎﺯ ﻣﻴﺸﻪ
.
.
ﮔﻔﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎﺍﺍﺍﺍً ? ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻱ ﭼﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺮﺳﻲ ﻫﻤﺮﺍﻡ ﻧﻴﺴﺖ
ﺍﻣﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﻣﻮ ﺣﻔﻈﻢ !
.
ﺩﺭﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ
.
ﻣﻨﻢ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻡ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻴﺮﻡ ﻣﮑﻪ
خدافظ

یا مال منی 
یا غلط میکنی مال کس دیگه ای باشی 


حقِ انتخاب هم نداری !! 
بگو چشم 

افتاد ؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
فقط یادم نمیاد که اینو باید به کی بگم 
هر کی میدونه لطفا اطلاع رسانی کنه

بعضیا جوووری رژ لب میزنن که دیگه نمیشه بهش گفت رژ لب!!!!

باید گفت : رژ لب و حومه ...

نکنید آخه یعنی چی...

یادتون بیاد معلمه نقاشیتون چی میگفت..

از خط بیرون نزنید...!!!

یه سلامی هم بکنیم به اون عزیزی که محرم کباب میده....
ســـلام عــشقــم