عکس و تصویر بگه


ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ,ﻭﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﻣﻴﺰﻧﻦ


ﺍﺳﻤﺸﻮﻥ ﻳﺎ منمِ یا باز کن

عکس و تصویر بوخودا •﹏•
دانشمندان به تازگی دریافته اند که ؛
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
هفته ای دو بار ؛ قطعی اینترنت،

در کنار خوردن ماهی،

برای سلامتی و جلوگیری از ابتلا به زخم بستر مفید است!....????

عکس و تصویر .