عکس و تصویر

بزرگترین درسی که از علم مواد گرفتم این بود که...
.
.
.
.
.
.
.
.
هر ماده ای رو که مزمز نتونه چیپسشو درس کنه...
پرژک شامپوشو درس میکنه

(sheitanat)  (sheitanat)  (sheitanat)  (sheitanat)
تا حالا فکر کردید اگه پسرای امروزی برن جنگ چی میشه ؟

اسی اون پسرو تیر بارون کن، خستم حال ندارم
مهران اون طرفو بمب بارون کن ،نههه میخوام مخ خواهرشو بزنم
محمد خشابارو پر کن، اووو کی میره این همه راهو تیر بیاره
مهدی تفنگ پر کن، مگه نمیبینی دارم ابروهامو تمیز میکنم
ممد فردا باید بریم خط مقدم، شرمنده من ضد آفتاب و ژل موم تموم شده نمیتونم بیام

عکس و تصویر فک میکنن میتونن از زیر نگاه ریز بین ایرانیا در برن؛) والا درست فیلم بسازین ...

عکس و تصویر انواع شکست عشقی پسرا . . . . . . . . . . والا ...